IPTV Hybrid Set-Top Box MAG275
IPTV Hybrid Set-Top Box MAG275
179.00лв. с ДДС

IPTV Set-Top Box MAG 256
IPTV Set-Top Box MAG 256
169.00лв. с ДДС

IPTV/ОТТ Set-Top Box MAG254
IPTV/ОТТ Set-Top Box MAG254
149.00лв. с ДДС

TFH12A Съвместима тонер касета Q2612A
TFH12A Съвместима тонер касета Q2612A
21.40лв. с ДДС

TFH12A Съвместима тонер касета Q2612A
TFH12A Съвместима тонер касета Q2612A
21.40лв. с ДДС

Гаранционни условия

I. Общи гаранционни условия:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на продукта, отбелязана в гаранционната карта.
2. Гаранционното обслужване на техниката се извършва от сервизните специалисти на “МДМЛ” АД в сервизната база на фирмата на адрес: София 1528, НПЗ Искър, ул. Неделчо Бончев №10

3. За част от продуктовата гама на “МДМЛ” АД, за която производителят е упълномощил сервиз, ремонтът се извършва в
съответния сервиз и съгласно неговите гаранционни условия.
4. Срокът за ремонтиране на дефектиралата техника е не по-голям от 30 работни дни и не по-малък от 24 часа от
датата на приемане за ремонт.
5. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционният срок
на заменения продукт.
6. Варианти на гаранционен ремонт:
- изделието се отремонтира в горепосочения срок;
- изделието се отремонтира от съответния упълномощен сервиз, съгласно неговите гаранционни условия
- установява се, че изделието работи нормално. В този случай клиентът дължи такса за диагностика;
7. В случай, че изделието не може да се отремонтира то се заменя с ново, ако е все още в производство. Ако изделието е
спряно от производство се заменя с новия модел срещу доплащане.
За да се извърши замяна на продукт, е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект кашон, драйвери, ръководства и т. н.
8. Гаранцията отпада в следните случаи:
- липса на гаранционна карта;
- ако е направена промяна в конфигурацията или сервизните настройки;
- при опит за отстраняване на повредата без съгласието на сервизен специалист от “МДМЛ” АД;
- неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация;
- лошо съхранение и транспорт;
- използване на некачествени и/или неоригинални консумативи;
- повреди причинени от захранващата мрежа и/или природни бедствия;
- повреди причинени от други средства и уреди съвместно използвани с доставената техника;
9. Части и консумативи (тонери, мастила, тонер касети, барабани, глави, ленти и т.н) свързани с броя отпечатани копия не
се обслужват гаранционно.
10. Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери и настройки. “МДМЛ” АД не носи отговорност за информацията
на клиента в повредените устройства.
11. Рекламации по окомплектовката се приемат в момента на получаване на стоката.
12. “МДМЛ” АД не носи отговорност за стока оставена за ремонт и непотърсена повече от три месеца.


II. Специфични гаранционни условия.
1. При всички случаи, при които в сервиза постъпило изправно устройство или устройство с повреда, която не се покрива от гаранцията,
клиентът следва да заплати извършените манипулации.


III. Препоръки за безопасна работа.
Да се осигурят условия за нормално охлаждане на техниката.
Захранването на компютърната система (компютър, монитор, принтер) да става от общ стандартен разклонител.
Да не се включват модули и кабели с недоказани характеристики и качества.
Почистването на техниката да става само със специалните почистващи средства за компютърна техника.
Мониторите да не са изложени на пряка слънчева светлина.

 

IV.Гаранционен срок.

ALTEC Lasting - Гаранционен срок 6 месеца

Brother - 3 ГОДИНИ за всички устройства, срещу регистрация на покупката на интернет страницата на Brother  www.brother.bg  в рамките на 60 дни след закупуването на продукта!

FOREVER - Гаранционният срок за продуктите с клавиатура е 12 месеца

GreenGo - Гаранционният срок за продуктите с клавиатура е 12 месеца

Infomir - Гаранционен срок 12 месеца

INFORM - Гаранционния срок за всички UPS-и е 2 години, а за всички батерии е 12 месеца

POLYCOM - Гаранционен срок 12 месеца

TellForceOne - За приемане на рекламации е необходимо, консумативите да имат ненарушени стикери на производителя

TOSHIBA - Гаранционен срок 60 месеца

TOTOLINK - Гаранционен срок 36 месеца